Dünyada kimse mal sahibi değildir; tüm mal, mülk Allah'a aittir. Biz sadece bekçiyiz. .