Devletin dış politikası olan Türk Devletlerini ve İslam Ülkelerini bir araya getirme ülküsü, ideali gençliğe en güzel şekilde aşılanmalıdır .