Mümin kadın, dünya ehli erkeklerle daha mesafeli olurken iman alameti gördüğü, düzgün erkeklerle ölçüsünde konuşabilir. .