Ahmed Hulusi'nin bazı fikirleri felsefidir Kuran ve hadisten delil vermesi gerekir .