İnsan hata yapabilir. Bunun çözümü alınıp darılmak, küsmek değil, bunu güzel bir üslup ile karşıdaki kişiye anlatmaktır. .