Bir insan Kuran’a tabi olmuşsa, müminse “şan ve şeref sahibidir.” Bu şan ve şerefe layık yaşamakla da yükümlüdür .