Kuran modernliği,sanatı,bilimi,bakımı,özeni,nezaketi,kaliteyi, gelişmeyi, neşeyi, şevki,candanlığı,hareketliliği, aktifliği teşvik ediyor .