Rabbimiz insanların imtihanlarını sebep-sonuç ilişkisi üzerine kurmuştur.Ancak her şey kaderde belirlidir. Sebep ve sonuç da kaderde yazılı .