Bilim, insanı cahillikten kurtarıp daha bilinçli düşünmeye sevkeder; Yüce Allah'ın yaratışının izlerini kavramasına yardımcı olur. .