Sevgiyi, barışı savunanlar her devirde galip gelmişlerdir. Müslüman merhametli, affedicidir. Her inanca ve dinsizlere karşı da saygılıdır .