Kadın, dünyaya sıcaklığı, sevgiyi, dostluğu öğreten öğretmendir. Allah'ın bir süs olarak yarattığı, övdüğü, koruduğu güzel bir nimettir .