Kandaki hücreler, yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km'lik bir çizgi oluştururlar. Bu mesafe dünya etrafında 2 tur demektir. .