Alyuvarlar çok esnektirler. Her şekle girebilen bir torba gibidirler.Çapları kendilerinden daha dar olan damarlardan bu sayede geçebilirler .