Müslüman yaptığı din hizmeti karşısında ücret almaz. “De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum.”” (Enam Suresi, 90) .