Zorluk görmeyen, dünyadaki eksikliklerle muhatap olmayan kişi cennetin gerçek anlamda değerini bilemez. .