Hayatın ve tarihin akışının diyalektik materyalizmle gerçekleştiğini düşünen herkes, Karl Marx’ın temel felsefesini kabul etmiş demektir .