İnsanlara mutluluk getirecek tek yol Kuran'ın yoludur, bu yolda ne acı ne ızdırap ne ezme ne ezilme vardır .