Saldırarak şiddete başvurarak dünyaya mutluluk değil acı getirilir, komünizm bu yüzden insanlara hep bela olmuştur .