... fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı...(Maide Suresi/3) .