Müminin 'ruhsatlı' silahları: sevgi, saygı, güzel söz, şefkat, merhamet, hamiyet, yiğitlik, vefa, sadakat, ilim, bilim .