Komünizmin gelişmesi için, insanlar önce Allah inancından uzaklaştırılır. Bu darwinizm ile yapılır sanki bilimsel bir gerçek gibi sunulur .