Vahşi kapitalistler daima Müslümanları ezmişlerdir,ızdırap vermişlerdir,zorlamışlardır.İslam sosyal adaleti,fakirleri koruyan ruhu esas alır .