Putperestlik heykelleri kabullenmek değil, Kuran'da tüm haramların belirtildiğini kabullenememektir. .