Hükümetten yıllardır rica ediyoruz, Gençliği iman hakikatleriyle antidarwinist antikomünist yetiştirelim diye, hikmeti şu an anlaşıldı .