Sevgiye şefkate dostluğa dayalı Müslümanlığı Allah her zaman destekler .