Komünist bir gerilla örgütü olması ve aynı ideolojiyi desteklemeleri sebebiyle #Redhack PKK'yı destekler .