Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik... (Enbiya/10) KURAN HER DURUMU KAPSAR .