Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk... (KEHF/54) Kuran'da her örnek detaylı olarak geçer .