Kadınlara karşı sevgisi çoğalmadığı sürece bir kimsenin imanının artacağını düşünmüyorum. (Kuleynî, Kâfî, c.5, s.320, hadis no: 2) .