“Haklarınıza tecavüz edildiğinde birlik olup karşı koyun” diyor Allah. Askeri ve ekonomik olarak güçlü bir İslam Birliği tesis etmeliyiz .