Bir akrep radyasyona maruz kalsa da yaşamaya devam eder .