Peki arılar petek sıcaklığının 35C˚ derece olması gerektiğini nereden biliyorlar? .