İnsan fıtratı rahatlıktan, neşeden, güzellikten, sanattan, estetikten zevk alır. Allah da İslam'ı bu fıtrat üzerine indirmiştir.Din kolaydır .