Müslüman, elindekine şükreder, daha fazlasında gözü olmaz. Bu asil tavrı da onu dünyanın en kaliteli insanı haline getirir .