Sabır, akıl, fedakarlık, nekazet, şefkat, hürmet, saygı bunlarla birlikte sevgi oluşur .