Dünya sevgiyi öğrenmek için bulunduğumuz sevgi okuludur. Sevgiyi öğrenmek için imtihan oluyoruz .