Hayırlarda yarışmak gerektiği gibi, sabırda da yarışmak gerekir. Çünkü sabırda iman inceliğinin sırrı vardır .