Öfkelendiğinizde hem muhakemeniz zarar görüyor doğru tespitte bulunamıyorsunuz hem de diliniz kırıcı oluyor gönül alamıyorsunuz .