Ülfet, derin düşünmeyi ve derin tefekkürü ortadan kaldırır. Kurtuluş için irade kullanıp Allah'a sığınmak gerekir. .