İslam aleminde çekilen acıların sebebi Kuran yerine hurafelere uyulmasıdır. Bkz: (Furkan Suresi, 30) .