Mehdi (as), ahir zamanda dinin aynı Peygamber (sav) dönemindeki gibi hurafelerden arındırılmış saf hali ile yaşanmasına vesile olacaktır .