Mehdilik iddia değil ispat makamıdır. Kim Hz.İsa ile birlikte İslam ahlakını dünyaya hakim ederse,bu kişi için Allahualem Mehdi’dir deriz .