Kuran’da bulunmayan ve Kuran ile çelişen çok sayıda emir ve inanış bazı uydurma hadisler vasıtasıyla dinin hükmü gibi gösterilmiştir .