Bir kişi "ben Müslümanım" dedikten sonra hiçbir beşer onun Müslüman olmadığını söyleme hak ve yetkisine sahip değildir .