Müslüman güzel sözle öğüt verebilir, doğruyu tavsiye edebilir, kötülükten sakınması için çağrıda bulunabilir, baskı yapamaz .