Mehdiyet çileli, uzun bir devirdir. Birçok şey gelip geçer, Mehdiyet köprü gibi durur. Sonunda bir güzellik olarak insanlara nurunu saçar .