İnsan şirkten kaçar, şirk insanı kovalar. Şirk insanı yakaladığında, hemen ondan mümin silkelenip, kurtulacak .