Hayat bir hayalden ibarettir. Bunu kavrayan insandır mümin .