Lir çalarak Rab'be şükredin, on telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün. (Mezmurlar, 33:2) .