Dünyada mühim olan sevgi ve imandır, makam değil .